contact@campioni.ccmailto:contact@campioni.ccmailto:contact@campioni.cc?subject=shapeimage_4_link_0

© 2018 CAMPIONI.CO, Ltd / all rights reserved

Germany since 2006

Vietnam since 2016

168 Tu Hoa Cong Chua, Quang An, Tay Ho, Hanoi, Vietnam

+84 0 24 322 72357

CDG_Interior.html
CDG_interior_Housing_Ha_Noi.html
0

Coco

office villa

SERVICE:

DESIGN + BUILD

following the branding of our Vietnamese-Australian customer CDG developed an unique open work space for their purposes in all stages, manufacturing and installation inclusive.


Theo việc xây dựng thương hiệu của khách hang Việt-Úc của hung tôi, CDG đã nghiên cứu xây dựng một không gian làm việc mở độc đáo cho mục tiêu của họ trong toàn bộ các giai đoạn bao gồm cả chế tạo và lắp đặt.

fbhttps://www.facebook.com/CDGHanoi/https://www.facebook.com/CDGHanoi/shapeimage_11_link_0