contact@campioni.ccmailto:contact@campioni.ccmailto:contact@campioni.cc?subject=shapeimage_6_link_0

© 2018 CAMPIONI.CO, Ltd / all rights reserved

Germany since 2006

Vietnam since 2016

168 Tu Hoa Cong Chua, Quang An, Tay Ho, Hanoi, Vietnam

+84 0 24 322 72357

CDG_Interior.html

P4

Boutique

SERVICE:

DESIGN + BUILD


all phases from A-Z, estimation, renovation, conservation, planning in progress, building improving, adjusting, manufacturing, installation and fit out. Special solutions for heating, lighting and piping.


Mọi giai đoạn từ A đến Z, ước tính, cải tạo, đàm phán, lập sơ đồ khối cho kế hoạch,  nâng cao chất lượng xây dựng, điều chỉnh, chế tạo, và lắp đặt. Các giải pháp chuyên biệt cho sưởi ấm, chiếu sáng và đi đường ống.

fbhttps://www.facebook.com/CDGHanoi/https://www.facebook.com/CDGHanoi/shapeimage_10_link_0