contact@campioni.ccmailto:contact@campioni.ccmailto:contact@campioni.cc?subject=shapeimage_6_link_0

© 2018 CAMPIONI.CO, Ltd / all rights reserved

Germany since 2006

Vietnam since 2016

168 Tu Hoa Cong Chua, Quang An, Tay Ho, Hanoi, Vietnam

+84 0 24 322 72357

CDG_Education.html
CDG_education_HAU_2017.html

KTT13 HAU

2018

SERVICE:

TEACHING “material&technology”

this year students went to a field trip of a high quality furniture maker in Hanoi to get in touch with manufacturing processes to design later on a boutique shopping and retail center.


GIẢNG DẠY “ vật liệu và công nghệ” Năm nay các sinh viên đi thực tế tại một nhà sản xuất đồ nội thất cao cấp ở Hà nội để lfm quen với quá trình chế tạo để sau này về thiêt kế một cửa hàng mua sắm và trung tâm bán lẻ.

fbhttps://www.facebook.com/CDGHanoi/https://www.facebook.com/CDGHanoi/shapeimage_11_link_0