contact@campioni.ccmailto:contact@campioni.ccmailto:contact@campioni.cc?subject=shapeimage_6_link_0

© 2018 CAMPIONI.CO, Ltd / all rights reserved

Germany since 2006

Vietnam since 2016

168 Tu Hoa Cong Chua, Quang An, Tay Ho, Hanoi, Vietnam

+84 0 24 322 72357

CDG_Education.html
CDG_education_HAU_2016.html

KTT12 HAU

2017

SERVICE:

TEACHING “material&technology”

a field trip to Pu Luong mountain in order to design a small group homestay for an Irish company. Goal was to develop concepts with local materials and sustainable technology.


GIẢNG DẠY “ vật liệu và công nghệ” một chuyến đi thực tế đến núi Pu Lương để thiết kế một nhóm nhà nghỉ kiểu homestay cho một công ty Ailen. Mục đích nhằm phát triển các ý tưởng với vật lieeujtaij chỗ và công nghệ bền chắc.

fbhttps://www.facebook.com/CDGHanoi/https://www.facebook.com/CDGHanoi/shapeimage_11_link_0