contact@campioni.ccmailto:contact@campioni.ccmailto:contact@campioni.cc?subject=shapeimage_6_link_0

© 2018 CAMPIONI.CO, Ltd / all rights reserved

Germany since 2006

Vietnam since 2016

168 Tu Hoa Cong Chua, Quang An, Tay Ho, Hanoi, Vietnam

+84 0 24 322 72357

CDG_Education.html
CDG_education_HAU_2015.html

KTT11 HAU

2016

SERVICE:

TEACHING “material&technology”

designing a showroom for a local Hanoian furniture factory and company was in the focus for this year. 60 students in 30 teams went through that task with a lot of outstanding concepts.


GIẢNG DẠY “ vật liệu và công nghệ” thiết kế một showroom (gian trưng bày) cho một công ty và nhà máy làm đồ nội thất tại Hà nội là trọng tâm của năm. 60 sinh viên chia thành 30 nhóm đã hoàn thành nhiệm vụ này với nhiều ý tưởng nổi bật.

fbhttps://www.facebook.com/CDGHanoi/https://www.facebook.com/CDGHanoi/shapeimage_11_link_0