contact@campioni.ccmailto:contact@campioni.ccmailto:contact@campioni.cc?subject=shapeimage_6_link_0

© 2018 CAMPIONI.CO, Ltd / all rights reserved

Germany since 2006

Vietnam since 2016

168 Tu Hoa Cong Chua, Quang An, Tay Ho, Hanoi, Vietnam

+84 0 24 322 72357

CDG_Education.html
CDG_education_HAU_2014.html

KTT10 HAU

2015

SERVICE:

TEACHING “material&technology”

the german cultural institution Goethe Institute cooperate together with our 60 students in teams to get a new look and arrangement of their public library and computer lab.


GIẢNG DẠY “ vật liệu và công nghệ” Viện Gớt tổ chức văn hoá Đức hợp tác cùng với 60 sinh viên của chúng tôi thành nhiều nhóm để tìm ra cách nhìn mới và sắp xếp lại thư viện sách và phòng máy tính cho Viện.

fbhttps://www.facebook.com/CDGHanoi/https://www.facebook.com/CDGHanoi/shapeimage_11_link_0