contact@campioni.ccmailto:contact@campioni.ccmailto:contact@campioni.cc?subject=shapeimage_4_link_0

© 2018 CAMPIONI.CO, Ltd / all rights reserved

Germany since 2006

Vietnam since 2016

168 Tu Hoa Cong Chua, Quang An, Tay Ho, Hanoi, Vietnam

+84 0 24 322 72357

CDG_decoration.html
CDG_decoration_Davos.html

oto

furniture

SERVICE:

OWN COLLECTION

based on a local bamboo product in thought of having a relaxed group of chairs CDG create ottoman, chair and a little table.


Trên cơ sở các sản phẩm bằng tre nghĩ đến việc có một số ghế ngồi thư giãn, CDG đã  làm ra một ghế trường kỷ, ghế tựa và một bàn nhỏ.

fbhttps://www.facebook.com/CDGHanoi/https://www.facebook.com/CDGHanoi/shapeimage_11_link_0