contact@campioni.ccmailto:contact@campioni.ccmailto:contact@campioni.cc?subject=shapeimage_4_link_0

© 2018 CAMPIONI.CO, Ltd / all rights reserved

Germany since 2006

Vietnam since 2016

168 Tu Hoa Cong Chua, Quang An, Tay Ho, Hanoi, Vietnam

+84 0 24 322 72357

CDG_decoration.html
CDG_decoration_CarTor.html

IHG Davos

SERVICE:

SPECIAL REQUEST

CDG developed high-end metal furniture surfaces with natural inlays for the presidential suite of IHG Davos. 


CDG đã nghiên cứu phát triển ra csc bề mặt đồ nội thất bằng kim loại cao cấp với khảm tự nhiên cho phòng suite cấp tổng thống của khách sạn IHG Davos.

fbhttps://www.facebook.com/CDGHanoi/https://www.facebook.com/CDGHanoi/shapeimage_11_link_0