contact@campioni.ccmailto:contact@campioni.ccmailto:contact@campioni.cc?subject=shapeimage_1_link_0

© 2018 CAMPIONI.CO, Ltd / all rights reserved

Germany since 2006

Vietnam since 2016

168 Tu Hoa Cong Chua, Quang An, Tay Ho, Hanoi, Vietnam

+84 0 24 322 72357

CDG_Architecture.html
CDG_architecture_city_dwell.html

Bia Jakob

Hanoi

SERVICE:

CONCEPT + MARKETING

a new urban tube house property as craft brewery with bar, restaurant, stage and VIP rooms. CDG designed a franchise chain concept craft brew house incl. staff clothing, menu and accessories.


Một nhà ống mới trong phố làm cơ sở nấu bia có quầy bar, nhà hàng ăn, sân khấu và các phòng VIP. CDG đã thiết kế một nhà nấu bia theo  ý tưởng chuỗi nhượng quyền thương mại bao gồm cả nơi thay quần áo cho nhân viên, menu (các món) và phụ kiện.

fbhttps://www.facebook.com/CDGHanoi/https://www.facebook.com/CDGHanoi/shapeimage_6_link_0