contact@campioni.ccmailto:contact@campioni.ccmailto:contact@campioni.cc?subject=shapeimage_1_link_0

© 2018 CAMPIONI.CO, Ltd / all rights reserved

Germany since 2006

Vietnam since 2016

168 Tu Hoa Cong Chua, Quang An, Tay Ho, Hanoi, Vietnam

+84 0 24 322 72357

CDG core values:


Honesty:

being honest to our customers and with our team is crucial for open minded conversation, great solutions and trust.


Loyalty:

being loyal as core value means long term thinking and dealing in our relationships with customer and our staff.


Quality:

we believe in quality first to approach our goals and build up a trustworthy environment.


Innovative:

we live that way that innovation guides our ideas and direction, never stop with things that are done before. There is always a better solution.


Passion:

we are thrilled and driven by passion for material, design solutions and sustainability in any detail.


fbhttps://www.facebook.com/CDGHanoi/https://www.facebook.com/CDGHanoi/shapeimage_3_link_0

CDG những giá trị cốt lõi:


Trung thực:

là tôn chỉ tiên quyết của chúng tôi khi làm việc với khách hàng và đội ngũ nhân viên để tạo nên một môi trường làm việc cởi mở, xây dựng lòng tin và cùng nhau tìm ra giải pháp tốt nhất.


Trung thành:

có tầm nhìn xa và trung thành trong quan hệ với khách hàng, với đội ngũ nhân viên.


Chất lượng:

chúng tôi tin rằng chất lượng là tiêu chí quyết định để xây dựng nên thương hiệu và đẳng cấp mà chúng tôi hướng tới.


Sáng tạo:

Sự sáng tạo chính là kim chỉ nam cho những ý tưởng và định hướng của chúng tôi - không bao giờ dừng lại ở những gì đã làm trước đó. Luôn luôn có những giải pháp tốt hơn.


Đam mê:
các loại vật liệu, giải pháp thiết kế và tính bền vững trong mọi chi tiết tạo nên nguồn cảm hứng làm việc bất tận cho chúng tôi.

CDG_Passion.html