contact@campioni.ccmailto:contact@campioni.ccmailto:contact@campioni.cc?subject=shapeimage_5_link_0

© 2018 CAMPIONI.CO, Ltd / all rights reserved

Germany since 2006

Vietnam since 2016

168 Tu Hoa Cong Chua, Quang An, Tay Ho, Hanoi, Vietnam

+84 0 24 322 72357

CDG_Passion.html

everything starts long time ago while going to high school and thinking about future living and building design.


As apprentice to become a stonemason and stone sculpture for the Cologne Cathedral body and soul underwent a great experience in the manner of handicraft qualities to ensure exactness in any detail from big to small. Strong relationship to the team and a long lasting thinking build up a solid foundation to become later on an Architect in Germany and USA. Years as construction and project manager in luxury overseas projects put another practical experience on top of the design abilities to communicate between all building industries.
Since 5 years in South East Asia teaching at the Hanoi Architectural University becomes a new favorite work that opens the channel to give experience back to the young generation.

Mọi thứ bắt đầu từ rất lâu từ thời còn đi học trung học và suy nghĩ về cuộc sống trong tương lai và thiết kế xây dựng.

Từ khi còn là người học nghề để trở thành một thợ xây nhà bằng đá và nhà điêu khắc đá cho phần thân và phần hồn của Nhà thờ Cologne và đã được trải qua một kinh nghiệm tuyệt vời về điêu khắc đá thủ công để đảm bảo tính chính xác trong bất kì chi tiết từ lớn đến nhỏ. Mối quan hệ chặt chẽ với nhóm làm việc và một tư duy lâu dài đã xây dựng một nền tảng vững chắc để sau này trở thành một kiến trúc sư ở Đức và Mỹ. Nhiều năm làm việc với tư cách người quản lý xây dựng và dự án cho các dự án sang trọng ở nước ngoài đã mang lại một kinh nghiệm thực tế tuyệt vời khác về khả năng thiết kế để giao tiếp với tất cả các ngành xây dựng.

Sau 5 năm giảng dạy ở Đông Nam Á tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, việc dạy học đã trở thành một công việc mới rất thú vị, nhờ đó có thể truyền cảm hứng và kinh nghiệm cho các sinh viên trẻ.

fbhttps://www.facebook.com/CDGHanoi/https://www.facebook.com/CDGHanoi/shapeimage_8_link_0